Motivační citáty: tvůrčí potenciál, život, čas a děti

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ovládat umění dobrého využívání času znamená obratně a ladně se pohybovat mezi přítomným okamžikem a předjímanou budoucností našeho života.

(François Delivré,Question de temps, v češtině Buďte pány svého času)

***

„Nemohu tomu uvěřit!“ řekla Alenka. „Nemůžeš?“ řekla Královna slitovně. „Zkus to znovu: zhluboka se nadechni a zavři oči.“ Alenka se zasmála. „Nemá cenu to zkoušet,“ řekla. „Člověk nemůže věřit nemožnostem.“ „Troufám si říct, že jsi toho moc nenacvičila,“ řekla Královna. „Když jsem byla v tvém věku, věnovala jsem se tomu vždycky půl hodiny denně. Proto jsem někdy uvěřila až šesti nemožnostem už před snídaní.“

(Lewis Carroll, Za zrcadlem a co tam Alenka našla)

***

To není tvorba z nezbytí, to je něco navíc, co nás posune z nezbytí vezdejšího chleba do krajiny potřeby srdce. A o tohle se člověk opírá, když se mu připozdívá. Vrací se do krajiny srdce. To je ten kousek pohody, když už člověk nic nemusí, a dělá jen to, co dělával rád. 


(Citát Marie Kubátové nalezený na webu: evinatelier.cz)

***

Každé dítě je umělec. Problém je, jak zůstat umělcem, když vyrosteme.

(Pablo Picasso, objeveno na arttherapyspot.com)

***

Umění smývá z duše prach všedního života.

(Pablo Picasso, objeveno na keystrokesandkaleidoscopes.blogspot.cz)

 

***

Dvě malé oči jsou pořád dokořán
a slepě věří, že jsi dokonalý.
Dnem i nocí je z tebe nespouští budoucí veliký,
co je zatím malý.
Nezapomínej, že jsi příkladem pravdy, lásky, smíchu i lopoty.
Den za dnem stojíš jako vzor tomu, co bude jednou jako ty.


(Citát z edice "Miniperly" -  Záře pro tvou tvář, Karmelitánské nakladatelství: Vydří 1997)

***

V současnosti je tvořivost vnímána jako nezbytná klíčová kompetence umožňující existenci ve světě a společnosti, jako jedno z východisek pro řešení krize v jejím ekonomickém rozměru i v otázkách sociální problematiky – v řešení problematiky vyloučených skupin, při ochraně kulturního dědictví. Tvořivost není vázána pouze na oblast uměleckých aktivit. Výtvarná činnost však vytváří přirozený prostor, ve kterém je možné tvořivost prezentovat i rozvíjet.

(Kateřina Štěpánková, Jak zabít tvořivost ve výtvarné výchově)